Veelgestelde vragen

Ja, G-sporters zijn erg welkom bij BMX Team BEKAF!

De voorwaarde is natuurlijk wel dat je kan fietsen. Afhankelijk van de beperking zal samen met de ouders/begeleider en trainers bekeken worden hoe de instaptraining en de kennismaking van de G-sporter met de BMX-sport aangepakt kan worden. Indien alles vlot verloopt kan de G-sporter na deze instaptraining nog 2x vrijblijvend deelnemen aan de recreantentraining op vrijdag van 18u30 tot 19u30.

Tijdens de instaptraining en de 2 proeftrainingen kan de G-sporter gebruik maken van materiaal (fiets + helm) van de club. Voor een lange broek, trui met lange mouwen en handschoenen moet je zelf zorgen. Na deze 3 trainingen zal er net als alle andere nieuwkomers bekeken worden of het BMX-en hem/haar ligt en kan hij/zij recreatief lid worden van de club. Via het lidgeld zijn de G-sporters net als de andere recreanten verzekerd via de Club. Vanaf dat moment zijn G-sporters volwaardig lid van onze club. Klik hier voor meer info over het lidmaatschap

Er is ook de mogelijkheid om een BMX initiatie te voorzien voor groepen G-sporters. Samen met de begeleider(s) van de groep en de trainer zal er dan een programma op het niveau en volgens de mogelijkheden van de G-sporters samengesteld worden.

Voor meer info over G-sport binnen onze club kan je contact nemen met Kenny Valgaerts op 0496/68.44.70 of via voorzitter@bmxbekaf.be

Door op de onderstaande link te klikken. Kom je uit bij de website van Cycling Vlaanderen.

Link: Cycling Vlaanderen

Recreanten nemen het formulier: aangift recrea

Vergunningshouders nemen het formulier: aangifte renner

Algemeen

De gedragscode vormt een integraal onderdeel van de regelgeving binnen BMX Team Bekaf. Het is van toepassing op alle leden en vrijwilligers.

Alle trainende en niet-trainende leden, bestuursleden, vrijwilligers en anderen die bij de club betrokken zijn, worden geacht zich aan de gedragscode te houden. Ouders van jeugdleden worden eveneens geacht de inhoud van de gedragscode te kennen en de regels met hun kind(eren) door te nemen en mede zorg te dragen voor de naleving ervan. Met de gedragscode geeft onze club aan welk gedrag en welke houding de vzw verwacht van leden, vrijwilligers, bestuursleden en ouders van leden bij elke clubactiviteit.

Doel

BMX Team Bekaf is een club die openstaat voor iedereen die op sportieve wijze de BMX-sport wil bedrijven. Met het opstellen van de gedragscode en onderliggende regels beogen wij een sfeer te creëren waarin iedereen – van jong tot oud – zich veilig en prettig voelt en zich als een waardig lid van onze club gedraagt.

Algemene Regels

Leden

 • Respect tonen in woord en gedrag naar andere leden, vrijwilligers, trainers,…
 • Pesten, schelden, discriminatie, agressie,… wordt niet getolereerd! Iedereen verdient gelijke kansen!
 • Elk agressief gebaar of geroep naar andere ouders, kinderen, trainers, bestuursleden kan leiden tot onmiddellijke ontzetting uit de club.
 • Eventueel onsportief gedrag van een ander lid is nooit een reden om zelf ook dit gedrag te vertonen.
 • Beslissingen van de trainer worden geaccepteerd, ook al ben je het er niet mee eens.
 • Respect tonen naar andermans eigendommen en is hoofdelijk aansprakelijk voor een door hem/haar persoonlijk aangerichte schade. Vb. bij diefstal en vandalisme wordt aangifte gedaan bij de politie
 • Wanneer het lichtje op de site op rood staat, is het VERBODEN het parcours te betreden. Ontzetting uit de club zal het gevolg zijn indien dit niet opgevolgd wordt.
 • Materiaal, parcours en gebouwen dien je te behandelen als een ‘goede huisvader’.
 • Alcohol en tabak zijn middelen die onze gezondheid schaden. Men dient ze met mate te gebruiken en zeker niet op het parcours. In het bijzijn van de jeugd dient men zicht bewust te zijn van het slechte voorbeeld voor kinderen bij het gebruik van alcohol en tabak! Roken is niet toegestaan in de aanhorende gebouwen.
 • Drugsbezit en -gebruik in en om ons terrein is VERBODEN! Dit geldt eveneens voor wapenbezit. Het overtreden van deze regels leidt tot ontzetting uit de club.

Vrijwilligers

 • Je hebt een voorbeeldfunctie binnen de club en je handelt als zodanig.
 • Je bent op tijd aanwezig wanneer je je opgegeven hebt om te komen helpen.
 • Je spreekt personen aan op eventueel wangedrag.

Ouders

 • Je bent een voorbeeld voor je kind. Als jullie je aan de afspraken houden over gedrag, dan is de kans groot dat het kind dat ook doet.
 • Gedragsregels voor leden zijn ook van toepassing op de ouders.
 • Je zorgt ervoor dat uw zoon/dochter tijdig aanwezig is op de training en wedstrijd.
 • Wees een positieve sportieve supporter naar je kind toe, maar ook naar andere clubleden.
 • Tijdens een wedstrijd is het verboden het parcours te betreden
 • BMX Team Bekaf heeft zijn eigen trainers. Zij bepalen de gang van zaken rond de trainingen. Hebt u kritiek of opmerkingen op de manier van training, geef dit door aan de trainer. Komt u er niet samen uit, neem dan contact op met de voorzitter, Bruno Lahor.
 • Opmerkingen betreffende de organisatie van de club, kunnen ook steeds besproken worden met iemand van het bestuur. Kortom, bespreek problemen met de juiste mensen.
 • Doe naar vermogen vrijwilligerswerk
 • Auto’s dienen geparkeerd te worden op de daarvoor voorziene plaatsen.

Bestuur

 • Het voltallige bestuur dient ten allen tijden een voorbeeld te zijn voor de leden, trainers, ouders,…
 • Alle regels opgesteld voor leden, ouders, vrijwilligers en trainers dienen als vanzelfsprekend worden beschouwen en dus ook zonder enige berisping gevolgd te worden.
 • Elk lid van het bestuur dient zich open te stellen voor alle vragen van leden, ouders en trainers.

Trainers

 • Je bent een voorbeeld voor de leden.
 • Je vertegenwoordigt BMX Team Bekaf steeds op een positieve manier.
 • Je geeft ieder lid gelijke kansen.
 • Je hebt respect voor leden, ouders, vrijwilligers,…
 • Dezelfde gedragsregels van de leden zijn voor jou van toepassing.
 • Je bent tijdig aanwezig op trainingen en bepaalt reeds voordien de wijze van training. Op deze manier wordt evolutie beter merkbaar.
 • Je noteert de aanwezigheid van alle leden tijdens de trainingen op de daarvoor voorziene documenten.
 • Je bespreekt eventuele problemen/evoluties van leden met hun ouders.
 • Je spreekt leden en ouders aan wanneer ze in de foutieve (niet afgesproken) groep trainen en brengt het bestuur hiervan op de hoogte. 9 Je tracht zo veel mogelijk aanwezig te zijn op wedstrijden om de leden aan te moedigen.
 • Tijdens een training ben je verantwoordelijk voor het openen en afsluiten van het parcours, startberg,…
 • Je neemt deel aan vergaderingen waarbij jouw aanwezigheid gewenst is.
Tot slot, enkele belangrijke waarden!
 • Fair-play policy
 • Laat het plezier primeren op prestaties
 • Trainend groeien, groeiend trainen
 • Kinderen hebben grenzen

https://www.bmxbekaf.be/clubwerking/BMX Team Bekaf VZW zet zich in voor gelijkheid binnen de club en keurt elke vorm van discriminatie af. Om dit te waarborgen, hebben wij een vertrouwenspersoon aangesteld: Nathalie Van de Ven. Zij is bereikbaar via vertrouwenspersoon@bmxbekaf.be en staat klaar om te helpen bij eventuele kwesties of zorgen omtrent discriminatie.

Graag eens meetrainen met BMX Bekaf? Dat kan!

Dit is enkel mogelijk voor licentiehouders en de kostprijs is 5€ per training. Stuur in dat geval een mailtje naar secretariaat@bmxbekaf.be. Vermeld je leeftijdscategorie in je mail. Nadien krijg je een mail terug met het trainingstijdstip en trainingsdag.

Opgelet: Er kan niet meegetraind worden door NIET-leden 14 dagen voor een officiële wedstrijd.

Wij verhuren ons parcours aan 50€/u incl. gebruik van het starthek. Er is ook de mogelijkheid om een trainer bij in te huren. Eveneens kan je ook een BMX-fiets en een helm huren aan € 5/stuk. Voor verdere info, graag een mailtje naar secretariaat@bmxbekaf.be

Gelieve er steeds rekening met te houden dat het parcours niet verhuurd zal worden 14 dagen voor een officiële wedstrijd aan niet leden.

Kleuren nummerborden:

Boys= geel nummerbord met zwarte cijfers

Girls= blauw nummerbord met witte cijfers

Cruisers= rood nummerbord met witte cijfers

Junior= zwart nummerbord met witte cijfers

U23= grijs nummerbord met witte cijfers

Elite= wit nummerbord met zwarte cijfers

Vul uw gegevens in op volgende link.